Regulamin

 1. Wstęp.
  1.1 Korzystanie ze strony internetowej Seriale.best jest całkowicie darmowe oraz oznacza wyrażenie zgody, akceptację warunków oraz zasad użytkowania zawartych w niniejszym regulaminie.
  1.2 W zasobach Seriale.best zabrania się dodawania materiałów niezgodnych z obowiązującymi normami prawnymi, obyczajowymi lub etycznymi. (w przypadku znalezienia takich treści prosimy o wiadomość przez dział kontakt).
  1.3 Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie,
  zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
  2. Wyłączenie odpowiedzialności
  2.1 Seriale.best nie ponosi odpowiedzialności za:
  – treść materiałów umieszczanych i publikowanych na stronie
  www.seriale.best, przez gości serwisu
  – jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego zapisu lub odczytu danych
  – przerwy w funkcjonowaniu serwisów i usług personalizowanych,
  zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu)
  lub niezależnych od Seriale.best
  – utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też
  innymi okolicznościami niezależnymi od dostawcy usług
  – bezprawne udostępnianie/kopiowanie plików objętych
  prawem autorskim, przez osoby do tego nieuprawnione
  2.2 Serwis Seriale.best nie odpowiada za:
  – jakość obrazu/dźwięku
  – poprawne funkcjonowanie linków
  – dostępność seriali online
  – poprawne opisy do seriali
  – materiały nadsyłane, a następnie
  publikowane przez gości
  – wszelkie problemy z odtwarzaniem materiałów
  (w tym przypadku prosimy o kontakt z właścicielem
  hostingu, na którym plik się znaduję)
  3. Zasady korzystania z konta użytkownika.
  3.1 Korzystanie z konta strony seriale.best jest dobrowolne
  i dostępne tylko dla osób, które dokonały rejestracji.
  – Zabronione jest podszywanie się pod innych użytkowników.
  – Szanujemy innych użytkowników z którymi rozmawiamy.
  – Nie używamy wulgaryzmów
  – Nie podajemy linków do stron konkurencyjnych.
  – Staramy się dbać o porządek i ład wypowiedzi.
  3.2 W przypadku łamania jednego z punktów (3.1) grozi
  dożywotni ban na IP oraz usunięcie konta na czacie.
  4. Prawa własności intelektualnej
  4.1 Serwis Seriale.best nie zawiera plików z serialami,
  a jedynie informacje na ich temat zawierające: nazwę, opis oraz linki
  (do zewnętrznych serwisów lub bezpośrednie linki do plików na nich umieszczonych),
  do których użytkownicy potwierdzili, że posiadają prawa autorskie do
  udostępnianych przez siebie plików.
  4.2 Wszelkie roszczenia prawne należy kierować pod adresem serwisów publikujących
  zamieszczone materiały. Serwis Seriale.best nie ponosi odpowiedzialności za linki zamieszczane na stronie.
  4.3 Użytkownicy serwisu nadsyłający materiały przed wysłaniem potwierdzają, że posiadają prawa autorskie do w/w lub też prawa do publikacji tychże materiałów. Seriale.best nie przechowuje informacji o osobach nadsyłających materiały.
  5. Postanowienia końcowe
  5.1 Serwis Seriale.best zastrzega sobie prawo do zaprzestania działania
  serwisu w całości bądź też w części, bez podania przyczyny.
  5.2 Seriale.best zastrzega sobie prawo do poprawiania lub zmiany regulaminu
  w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadamiania użytkowników.
  5.3 Zapoznanie się z aktualną treścią regulaminu spoczywa w pełni na użytkowniku serwisu, który jest zobowiązany do znajomości aktualnych zasad korzystania z zasobów serwisu.
  5.4 Korzystając z seriale.best zgadzasz się z regulaminem
  strony i zobowiązujesz się go przestrzegać.